Don Giovanni - Mario Klein (Masetto), Chor des Theater Lübeck, Evmorfia Metaxaki (Donna Anna), Alexander James Edwards (Don Ottavio), Taras Konoshchenko (Leporello)

Foto: Olaf Malzahn
Don Giovanni
Mario Klein (Masetto), Chor des Theater Lübeck, Evmorfia Metaxaki (Donna Anna), Alexander James Edwards (Don Ottavio), Taras Konoshchenko (Leporello)

Foto: Olaf Malzahn