Don Giovanni - Alexander James Edwards (Don Ottavio), Szymon Chojnacki (Komtur), Evmorfia Metaxaki (Donna Anna)

Foto: Olaf Malzahn
Don Giovanni
Alexander James Edwards (Don Ottavio), Szymon Chojnacki (Komtur), Evmorfia Metaxaki (Donna Anna)

Foto: Olaf Malzahn